Regulamin – Książka Reporterska Roku 2020 – NAGRODA CZYTELNIKÓW

Aneks nr 1 do regulaminu konkursu na Książkę Reporterską Roku 2020
NAGRODA CZYTELNIKÓW

Art. 1.
Magazyn „Press” w ramach konkursu na Książkę Reporterską Roku wprowadza kategorię Nagroda Czytelników.

Art. 2.
W ramach kategorii Nagroda Czytelników przyznana zostanie jedna nagroda główna dla najlepszej zdaniem czytelników książki reporterskiej spośród książek nominowanych do finału przez jury konkursu Książka Reporterska Roku 2020.
Wysokość nagrody określa organizator.

Art. 3.
Książki, na które można głosować, oraz formularz głosowania dostępne są na stronie organizatora www.press.pl/glosowanie/krr.

Art. 4.
Uprawnionym do głosowania jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Głosujący ma prawo oddać jeden głos na wybraną jedną książkę spośród nominowanych do finału.

Art. 5.
Głosowanie rozpocznie się 30 listopada 2020 r. o godzinie 6:30 i potrwa do 7 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.

Art. 6.
W sprawie ogłoszenia wyników, praw licencyjnych, naruszenia dóbr czy przetwarzania danych osobowych stosuje się adekwatne artykuły Regulaminu konkursu na Książkę Reporterską Roku 2020.

Warszawa, 27 listopada 2020 r.