FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

1/ Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?

Warunek regulaminowy w 2023 roku jest taki, że jeden autor może zgłosić pięć materiałów, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii, to zależy od niego.

2/ Czy prace może zgłaszać także redakcja?

Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum pięć prac jednego autora. Uwaga – redakcja zobowiązana jest do uzyskania zgody autora na zgłoszenie jego pracy do konkursu.

3/ Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?

Jeżeli łączna liczba prac jednego autora przekroczy pięć, jury będzie brało pod uwagę tylko pięć jego materiałów – samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowali się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.

4/ Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do trzech materiałów?

Jako cykl można zgłosić maksymalnie pięć materiałów – o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to seria tekstów. Wtedy taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora – czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze cztery materiały.
Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc dobrze jest przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy nie lepiej wybrać od razu najlepszy materiał z niego.

5/ Co to jest pseudonim i do czego służy?

Pseudonim umożliwia jury bardziej obiektywną ocenę zgłoszonego materiału w pierwszym etapie wyboru. Dlatego ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie pseudonimem, np. „Biały123”.

6/ Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand-upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych, wideo i radiowych? Wycinać?

Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy niczego usuwać. W pozostałych przypadkach (klasyczne czołówki, tyłówki) należy usunąć nazwiska.

7/ Czy można przesyłać materiały e-mailem?

Nie.

8/ Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?

Nie. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.

9/ Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada?

To znaczy, że najpóźniej 3 listopada do godz. 23:59 można zgłosić materiały do konkursu poprzez stronę www.grandpress.pl

10/ Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 5000 zł?

Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi 5000 zł, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.

11/ Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jeśli zgłosi go jedna z nich?

Wystarczy, ale w formularzu zgłoszeniowym muszą być podani wszyscy autorzy danego materiału i kontakt do nich.